Προϊόντα

Ένα πυκνό σκεύασμα υδρολυμένων πρωτεϊνών σε micro-granulated μορφή, που προέρχεται από την ενζυματική υδρόλυση αιμογλοβίνης.
Υγρό σκεύασμα πεπτιδίων με υψηλή συγκέντρωση L – αμινοξέων
Exilva microfibrillated cellulose products are water suspended, non-soluble, microfibers used in several application areas from cosmetics to paints and adhesives.
Το Prostim NF είναι ένα οργανικό λίπασμα ζωικής προέλευσης

Οι αντιπροσωπείες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Scroll to Top