Προϊόντα

Ένα πυκνό σκεύασμα υδρολυμένων πρωτεϊνών σε micro-granulated μορφή, που προέρχεται από την ενζυματική υδρόλυση αιμογλοβίνης.
Υγρό σκεύασμα πεπτιδίων με υψηλή συγκέντρωση L – αμινοξέων
Υγρό χηλικοποιημένο ασβέστιο με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση τροφοπενιών ασβεστίου στα φυτά.
Τo Actipol EDTA Fe-13 είναι διαφυλλικό λίπασμα σιδήρου
Διαφυλλικό λίπασμα βορίου που ενδείκνυται για τις περιοχές που υπάρχουν τροφοπενίες βορίου.
Τo Actipol EDTA Zn-15 είναι διαφυλλικό λίπασμα ψευδαργύρου
Ένα σύγχρονο χηλικό Μαγνήσιο εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή.
Υδατοδιαλυτό χηλικοποιημένο σελήνιο με αμινξοξέα. Χρησιμοποιείται για τροφοπενίες σε εδάφη φτωχά σε Σελήνιο.
Είναι υγρό διαφυλλικό λίπασμα πυριτικού Καλίου και χρησιμοποιείται ως δομικό συστατικό των κυττάρων για την ανάπτυξη των φυτών, ενισχύοντας τα σε συνθήκες καταπόνησης.
Το Prostim NF είναι ένα οργανικό λίπασμα ζωικής προέλευσης
Διαφυλλικό λίπασμα βορίου και ενδείκνυται για τις περιοχές που υπάρχουν τροφοπενίες Βορίου.

Οι αντιπροσωπείες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Scroll to Top